Muco & Friends zamelt geld in voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek met als doel optimale zorg voor mensen met CF te bevorderen. Muco & Friends is vastberaden om CF te verslaan! | Muco & Friends raises money to support scientific research with the aim to promote optimal care for people with CF. Muco & Friends are determined to beat CF!

18 november 2021

Geen steun voor debat over uitblijven besluit Kaftrio op te nemen in basispakket


 Klik op foto en zie uitzending
 regeling van werkzaamheden 
 van 17 november 2021

In Nederland wordt Kaftrio niet vergoed. De Europese Commissie heeft het medicijn toegelaten tot de Europese markt, maar de onderhandelingen over de prijs tussen staatssecretaris Paul Blokhuis en fabrikant Vertex lopen al vele maanden en hebben niet geleid tot een toenadering.


Kamerlid Maeyer vraagt op 17 november 2021 een debat aan.

Lees hieronder de letterlijke weergave van de vraag aan de Kamer en antwoorden van alle Tweede Kamer partijen :

Kamerlid Maeyer: 

'In 21 andere Europese landen wordt Kaftrio, een middel tegen taaislijmziekte, inmiddels vergoed maar in Nederland wachten er nog zo'n 1.600 patiënten in onzekerheid af of en wanneer dit geneesmiddel voor hen beschikbaar komt. Vorige week is er een jonge vrouw overleden ten gevolge van deze vreselijke ziekte. Voor haar kwam Kaftrio te laat. Kaftrio moet dus vergoed worden, niet over een paar maanden maar nu. Ik zou daar heel graag een spoedig debat over voeren met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.'De voorzitter:
Dank u wel. De heer Jasper van Dijk, SP.

De heer Jasper van Dijk (SP):
Steun namens SP en PvdA.

De heer Bisschop (SGP):
Voorzitter, ik vraag me af of dit niet makkelijker eerst via een brief gedaan kan worden. Vervolgens kunnen we bekijken of die aanleiding geeft tot een debat.

De voorzitter:
Dus nog geen steun voor een debat.

Mevrouw Simons (BIJ1):
Mede namens — ik wou zeggen: in opdracht van — de collega's van DENK en GroenLinks van harte steun.

Mevrouw Tellegen (VVD):
Voorzitter, voor nu geen steun. Wij willen ook liever eerst een brief over dit onderwerp.

De heer Van Houwelingen (FVD):
Steun.

De heer Geurts (CDA):
Wat de heer Bisschop voorstelde, vond ik wel een mooie route. Vooralsnog geen steun dus.

Mevrouw Belhaj (D66):
Wel steun voor een brief. En om het wat sneller te kunnen doen, kan het desnoods in het commissiedebat Geneesmiddelen.

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):
Voorzitter, daar sluit ik me bij aan.

Mevrouw Van der Plas (BBB):
Steun voor dit verzoek, ook namens Van Haga.

De voorzitter:
Wat zegt u dat zwoel.

Mevrouw Gündoğan (Volt):
Zo zwoel zal ik het niet kunnen zeggen, maar ik doe wel mee met mevrouw Van der Plas. Steun voor dit verzoek.

De heer Omtzigt (Lid Omtzigt):
Steun voor het verzoek, maar ik wil ook graag een brief van de regering over wat er wel en niet kan. Ik zou ook de producent van dit middel weleens willen oproepen om iets minder halsstarrig te doen.

De heer Wassenberg (PvdD):
Steun, voorzitter.

De voorzitter:
Dank u wel. Er is geen meerderheid voor uw verzoek, mevrouw Maeijer.

Mevrouw Maeijer (PVV):
Nee. Dat is heel teleurstellend. Dan hoop ik op een spoedige brief.

Bron Verslag Tweede Kamer

Noot 1
redactie


17 november 2021
Muco & Friends is de afgelopen week na de beantwoording van Kamervragen overspoeld met berichten van afschuw en wanhoop, vanwege het uitblijven van het besluit Kaftrio op te nemen in het basispakket.

We gaan door met het weergeven van berichten en roepen lotgenoten op om Vertex en Kamerleden persoonlijk aan te schrijven.
Want te veel lotgenoten kunnen niet nog veel langer wachten. 

Lees hier het verhaal van Janet Vermeeren. Dat zegt alles! 

Noot 2
Redactie

Hierover zou het debat moeten gaan...

In Nederland wordt Kaftrio niet vergoed. De Europese Commissie heeft het medicijn toegelaten tot de Europese markt, maar de onderhandelingen over de prijs tussen staatssecretaris Paul Blokhuis en fabrikant Vertex lopen al vele maanden en hebben niet geleid tot een toenadering.

mucomedia® blog | Muco @ Friends


Wanhopige moeder van 15 jarige dochter met CF polst op Facebook of de tijd rijp is voor een schreeuw om KaftrioNu demonstratie

08 december 2021 Vraag van Riekie Lijkt het jullie iets om een kort filmpje van jezelf te maken, met een korte maar duidelijke boodschap ...