17 maart 2021

Moderna | Medische hoog-risicogroepen ontvangen vanaf deze week vaccinatie-uitnodiging

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om mensen van wie het afweersysteem niet goed werkt voorrang te geven bij vaccinatie. Het gaat hierbij om:

  • PatiĆ«nten met een hematologische maligniteit (bepaalde bloedkankers);
  • PatiĆ«nten met ernstig nierfalen;
  • PatiĆ«nten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie;
  • PatiĆ«nten met een ernstige aangeboren afweerstoornis.

Moderna-vaccin

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om alle patiƫnten in deze groep te vaccineren met een mRNA-vaccin, ongeacht hun leeftijd. Zij krijgen daarom het vaccin van Moderna. De vaccins worden door tien ziekenhuisapotheken omgepakt en verspreid onder de ziekenhuizen. Dat gebeurt in twee etappes, omdat er niet voldoende vaccins beschikbaar zijn voor ƩƩn levering. De ziekenhuizen ontvangen ruim de eerste helft van de vaccins op 23 maart. De resterende vaccins volgen twee weken later, als de volgende levering Moderna-vaccins in Nederland is gearriveerd en verwerkt.

Mensen met een neurologische aandoening

Ook mensen met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is gecompromitteerd, worden via het ziekenhuis uitgenodigd. Zij kunnen een afspraak maken met het ziekenhuis. Een deel van de mensen met een neurologische aandoening is niet mobiel genoeg om naar het ziekenhuis te komen voor een vaccinatie. Hen wordt in de uitnodiging gevraagd zich te melden bij een centraal meldpunt. Zij worden dan meegenomen in de groep niet-mobiele thuiswonende ouderen, die vanaf eind maart aan huis gevaccineerd zullen gaan worden.


Bron RIVM