29 november 2021

Aan Pieter Omtzigt
Dag Kamerlid Omtzigt,

We vallen meteen met de deur in huis.
Op 17 november merkte u op ( zie citaat uit de handelingen van de Tweede Kamer): 'Steun voor het verzoek, maar ik wil ook graag een brief van de regering over wat er wel en niet kan. Ik zou ook de producent van dit middel weleens willen oproepen om iets minder halsstarrig te doen.' U steunde het verzoek van de SGP om een brief van Paul Blokhuis te vragen, waarin Blokhuis schriftelijk de Kamer rapporteert over de voortgang van de onderhandelingen tussen hem en Vertex over prijsreductie van het middel Kaftrio. Dank hiervoor! Ook dank dat u Vertex in de Kamer opriep, 'iets minder halsstarrig te doen'. Omdat wij de indruk krijgen dat de onderhandelaars Oost Indisch doof zijn kort aan u het volgende:
De brief waar de Kamer om vraagt is er nog steeds niet! Dit terwijl Kamerleden, staatssecretaris Paul Blokhuis en Vertex op hun klompen kunnen aanvoelen wat de impact is van het al maanden uitblijven van een voor CF-ers gunstig onderhandelingsresultaat. Kaftrio ligt zoals iedereen weet, aldoor onbereikbaar op de plank.
Wie lukt het om Kaftrio van de plank te krijgen bij Vertex? Iedere dag opnieuw krijgen wij telefoontjes en e-mails of wij iets kunnen doen om Vertex en Blokhuis, maar ook Kamerleden, te bewegen en er van te doordringen dat elke dag uitstel van het besluit om Kaftrio te vergoeden in het basispakket voor een groot aantal CF-ers een dag teveel is! Talloze CF-ers snakken naar het gebruik van Kaftrio!
Daarom nogmaals het verzoek, om Paul Blokhuis aan zijn jasje te trekken en ter verantwoording te roepen.
Misschien wel op eenzelfde manier als in 2017 indertijd bij Edith Schippers gebeurde. Medio oktober schreef VWS ons hetzelfde wat we nu ook weten, namelijk dat we moeten wachten!

Kunt u eens navragen waar de brief (waar de Kamer op 17 november jl. in meerderheid met u om verzocht) blijft? Dank voor uw aandacht!


mucomedia® blog | Muco @ Friends