28 november 2021

Kamerleden: ''Waar blijft Kaftrio-brief van Paul Blokhuis waar uw Kamer op 17-11 om verzocht?'

 


Update redactie mucomedia
Reactie op onderstaande brief Email verzoek lid Maeijer Zie 29 november 2021 Brief commissie VWS aan Paul Blokhuis

28 november 2021 Waar blijft Kaftrio-brief die uw Kamer op 17-11 vroeg?  


Kamerleden: ''Waar blijft Kaftrio-brief van Paul Blokhuis waar uw Kamer op 17-11 om verzocht?'

Aan
@LucilleWerner @LianedenHaan @F_azarkan @keesvdstaaij @FleurAgemaPVV @MaartenHijink @VickyMaeijer @PloumenLilianne @Lisawesterveld @lientje1967 @SylvanaBIJ1 @mirjambikker @wiepau @NickiVerweij


Aanleiding verzoek mucomedia Letterlijke weergave tekst Regelingen van Werkzaamheden Tweede Kamerleden

Zie verslag regelingen van werkzaamheden 17 november jl


Vraag
Kamerlid Maeyer: 


'In 21 andere Europese landen wordt Kaftrio, een middel tegen taaislijmziekte, inmiddels vergoed maar in Nederland wachten er nog zo'n 1.600 patiënten in onzekerheid af of en wanneer dit geneesmiddel voor hen beschikbaar komt. Vorige week is er een jonge vrouw overleden ten gevolge van deze vreselijke ziekte. Voor haar kwam Kaftrio te laat. Kaftrio moet dus vergoed worden, niet over een paar maanden maar nu. Ik zou daar heel graag een spoedig debat over voeren met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.'

De voorzitter:

Dank u wel.

De heer Jasper van Dijk, SP.

De heer Jasper van Dijk (SP):
Steun
namens SP en PvdA.

De heer Bisschop (SGP):
Voorzitter, ik vraag me af of dit niet makkelijker eerst via een
brief gedaan kan worden. Vervolgens kunnen we bekijken of die aanleiding geeft tot een debat.  Dus nog geen steun voor een debat.

Mevrouw Simons (BIJ1):
Mede namens — ik wou zeggen: in opdracht van — de collega's van DENK en GroenLinks van harte
steun.

Mevrouw Tellegen (VVD):
Voorzitter, voor nu
geen steun. Wij willen ook liever eerst een brief over dit onderwerp.

De heer Van Houwelingen (FVD):
Steun
.

De heer Geurts (CDA):
Wat de heer Bisschop voorstelde, vond ik wel een mooie route. Vooralsnog
geen steun dus.

Mevrouw Belhaj (D66):
Wel steun voor een
brief. En om het wat sneller te kunnen doen, kan het desnoods in het commissiedebat Geneesmiddelen.

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):
Voorzitter,
daar sluit ik me bij aan.

Mevrouw Van der Plas (BBB):
Steun
voor dit verzoek, ook namens Van Haga.

De voorzitter:
Wat zegt u dat zwoel.

Mevrouw Gündoğan (Volt):
Zo zwoel zal ik het niet kunnen zeggen, maar ik doe wel mee met mevrouw Van der Plas.
Steun voor dit verzoek.

De heer Omtzigt (Lid Omtzigt):
Steun
voor het verzoek, maar ik wil ook graag een brief van de regering over wat er wel en niet kan. Ik zou ook de producent van dit middel weleens willen oproepen om iets minder halsstarrig te doen.

De heer Wassenberg (PvdD):
Steun
, voorzitter.

De Kamervoorzitter:
Dank u wel. Er is
geen meerderheid voor uw verzoek, mevrouw Maeijer.

Vraagstelster
Mevrouw Maeijer (PVV):
Nee. Dat is heel teleurstellend. Dan hoop ik op een spoedige brief.

Bron Verslag Tweede Kamer

mucomedia® blog | Muco @ Friends